Posts Tagged ‘linux’

Hvordan bruke en patch

Thursday, November 12th, 2009

Er er en enkel smørbrødoppskrift på hvordan man lager og bruker en patch.

For å lage en patch bruker vi kommandoen diff, denne kommandoen finner forskjellen mellom to filer og lager ei tredje fil som inneholder kun forskjellene. Dette kan også brukes på ei samling filer eller mapper.

andreas@demigod:~$ diff -u fil1 fil2 > fil2.patch

Denne kommandoen vil lage fila fil2.patch som inneholder nødvendig informasjon for å oppdatere fil1 til fil2, dersom du istedet ønsker å ta med ei hel mappe med undermapper blir kommandoen:

andreas@demigod:~$ diff -Naur mappe1 mappe2 > mappe2.patch

For å bruke patchen bruker vi kommandoen patch (se man patch for utfyllende info)

andreas@demigod:~$ patch --dry-run < fil2.patch

Her bruker vi opsjonen –dry-run for å forsikre oss om at alt går bra før vi faktisk gjør endringer, dersom du ikke får feilmeldinger kan du kjøre på nytt uten –dry-run. Slik vi kjører kommandoen vil ikke patch ta hensyn til hele filbanen i .patch-fila. om den originale banen var f.eks. /mappe/fil vil patch prøve å endre ./fil. Dette er ikke altid ønskelig, for å forhindre dette bruker man ofte opsjonen -p0. Dersom du gjør dette vil patch bruke den fulle banen.

Vote for Launchpad to add usage statistics.
Bloggurat
Bloggurat
Twitter: anoteng

BalleClorins geekblog is using WP-Gravatar