Archive for January, 2011

Deleing av hjemmemappe mellom flere linuxdistrubisjoner

Sunday, January 2nd, 2011

Jeg har akkurat lagt inn Debian unstable som OS nr. 2, og ønsket å beholde en del instillinger fra Ubuntu.

Løsningen under fungerer med Linux, men bør fungere med de fleste unix-lignende operativsystem. Som alltid: TA BACKUP FØRST

Løsningen ble å ha /home på en egen partisjon, men å bruke samme hjemmemappe tror jeg ville vært i overkant risikabelt. Derfor har jeg kommet fram til følgende løsning:

Sørg for at brukeren din i det nye operativsystet har UID som i det gamle (UID starter som oftest på 1000 for ordinære brukere), men pass på at ikke brukernavnene er like. Du vil nå ha 2 mapper i  /home;  /home/bruker1 og  /home/bruker2. Fordi begge brukerene har samme UID vil du ikke få problemer med tilgangskontroll. I os1 vil begge mappene være eid av bruker1 og i os2 vil begge brukerne være eid av bruker2.

Om minst en av hjemmemappene er krypterte (slik de ofte er i Ubuntu) må du kopiere data som skal deles over i en ukryptert mappe:
Opprett nå en tredje mappe i  /home (eks: /home/felles), hvor du kopierer alt du ønsker å dele, i mitt tilfelle ble det bl.a. mappene ~/Downloads ~/Documents ~/.mozilla ~/.thunderbird ~/.ssh ~/.gnupg etc. Pass på at alle rettigheter holder seg intakte (ved å bruke -p) og at kommandoen er rekursiv (-r)

eks:
bruker1@os1:~$ sudo cp -rp ~/.mozilla ../felles/

Lag så symlinker fra hjemmemappe i os2 til fellesmappa:
bruker2@os2:~$ ln -s ../felles/Documents ~/Documents

Fortsett slik med alle mappene du ønsker å dele. Merk at i eksemplene over har jeg bootet inn i det nye operativsystemet og logget inn som den nye brukeren. Dersom du ikke gjør det, så pass på å bytte ut ~/ med den fulle banen; for eksempel  /home/bruker2.

Når du ser at dette fungerer; kan du gjøre det samme fra os1:

bruker1@os1:~$ rm -rf Documents
bruker1@os1:~$ ln -s ../felles/Documents ~/Documents
ETC.

Dersom ingen av hjemmemappene er krypterte (slik de var i mitt tilfelle); kan du hoppe over kopiering til en tredje mappe og bare linke direkte:

bruker2@os2:~$ rm -rf ~/Documents
bruker2@os2:~$ ln -s ../bruker1/Documents ~./Documents

Vote for Launchpad to add usage statistics.
Bloggurat
Bloggurat
Twitter: anoteng

BalleClorins geekblog is using WP-Gravatar